BEBEĞİNİZİN 6.AYI

10 Ağustos 2012

KAYIP GÜL

10 Ağustos 2012

BEBEKLERDE KONUŞMA ÖNCESİ DÖNEM

10 Ağustos 2012

Konuşma öncesi dönem 0-9 aylık bir süreyi kapsar. Bu yazımda bebeğinizin konuşmaya hazırlık yaptığı dönemleri inceleyeceğiz.

YENİDOĞAN DÖNEMİ (AĞLAMA)

0-6 haftalık bir süredir. Yenidoğan davranışlarının çoğu istem dışıdır. Konuşmanın gelişimi için arama, emme, yutma refleksleri önemlidir. Bu tür reflekslerin sonucunda bebek, konuşma sesi üretimi için gerekli olan nefes alma ve ağız-yüz yapılarını kazanır.

İlk 3 haftada çıkarılan sesler farklılaşmamış, amaçsız, anlamsızdır, rastgele çıkarılır. İkinci 3 haftalık dönemde çıkarılan sesler uyarıcı ile ilişkili olup genellikle açlık ve rahatsızlık ağlamalarıdır.

Çıkarılan sesler, anlam yönünden incelendiğinde ham sözcüklerin başladığı ; bebeğin başkalarının sesine tepki gösterdiği dönem olduğu görülür.

GIĞILDAMA DÖNEMİ

6 hafta – 3 ay arasındaki dönemi kapsar. Ağlama ile birlikte basit seslerin çıktığı görülür. Çıkarılan bu sesler evrenseldir. Bebeğin bu sesleri çıkarmasında bilinç yoktur. Bebekler bu döneme kadar sadece rahatsızlığını ifade ederken bu dönemle birlikte mutluluğunu da ifade etmeye başlar.

2 ve 3 aylık dönem, gülme ve gığıldama dönemidir. Bebek sesi ses olarak çıkardığını bilir. Çıkardığı seslerden mutlu olur, ses oyunları oynar ve kendiliğinden ses üretimi başlar. Rastgele olarak a,u,o ünlü seslerini uzatır daha sonra bu seslerin sonuna h ekleyerek ah,uh şeklinde sesler üretirken s,k,g gibi yumuşak damak ve gırtlak seslerini çıkarır. Ses üretimi hala refleksifdir.

MIRILDANMA DÖNEMİ

3-6 ayları arasında görülür. Bebeğin ses mekanizması üzerindeki kontrolünün arttığı, dili yuvarlama, ileri uzatma becerisi görülür.Kendiği çıkardığı sesleri taklit eder. İlginçtir ki bu taklit sesleri yalnızken görülür 🙂

Bebeğin çıkardığı sesler refleksif olmaktan çıkmış, tamemen amaçlı hale dönüşmüştür. Bu dönemde bebek, ünlü ve ünsüz seslerin çeşitlerini üreterek bunları tekrar eder. Buna vokal jimnastik denir.(ba-ba-ba ; ma-ma-ma) Bu dönemde b,m,p gibi dudak sesleri de çıkarır.Uzun oyun sesleri,çığlıkları ve seslenmeler görülür. Bebeğin kendi kendine konuşmaya başladığı dönemdir.

MIRILDANMANIN TEKRARI DÖNEMİ

6-9 ayları arasında görülür. Bu dönem ses oyunlarının tekrarı dönemi olarak kabul edilir. Bebek ses üretimi ile işitmeyi birleştirir. Seçilmiş işitilen sesleri tekrarlar. Mırıldanmanın tekrarının görülmemesi, bu dönemde dil problemlerinin, işitme kaybı, zihinsel gerilik gibi durumların ortaya çıktığının göstergesi olabilir.

Vokal jimnastik sesler bu dönemde de devam eder. Çocuklar kelime söyleyene kadar, çocukla beraber bu seslerin tekrar edilmesi teşvik edicidir.

Bu dönemde çocuk bütün ses mekanizmasını serbestçe hareket ettirmeyi öğrenir. Bebeğin ses oyunlarında ritim kullanması da dönem için önemli bir gelişmedir. Bebeğin, insan konuşmasına gülümseyerek veya ses çıkararak cevap verdiği ayrıca kızgınlık ve hoşnutluk seslerini ayırt ettiği görülür.

Konuşma öncesi dönem burada sona eriyor!!

Bebeğinizle bol bol konuşmayı ihmal etmeyin. Hikayeler anlattın, ne yaptığınızdan bahsedin, sesler çıkarın, vurgulu konuşun, onun çıkardığı seslere cevap verin…vs Unutmayın, O’nun hayattaki ilk öğretmeni sizsiniz ! 🙂

Kaynak: MEGEP- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yorum Yaz