MUTLULUĞUNUZU ARTTIRACAK 10 SEBZE

16 Ağustos 2012

BEBEĞİNİZİN 9.AYI

16 Ağustos 2012

BEBEĞİM NE ZAMAN KONUŞUR?

16 Ağustos 2012

Bir önceki yazımda konuşma öncesi dönem ile ilgili gerekli bilgileri yazmıştım. Şimdi çocuğunuzun dil gelişimini takip etmek için buyrun konuşma dönemine!

Neş’ ve Pooh dertleşiyorlar 🙂

SES SÖZCÜK DÖNEMİ

9-12 aylar arasında görülür. Bebeğiniz insan seslerini bilinçli bir şekilde taklit eder. Sık sık mırıldanarak yetişkin konuşmasına benzeyen dizeler oluşturduğu görülür. Bu sesler anlamdan yoksun, akıcı özelliği olan, düz cümle ya da soruya benzeyen acele mırıltı şeklindedir. Bu anlaşılmaz konuşmalara jargon denilir.

Bu dönemde çocuk, birkaç jesti ve sözcüğü anlar. Bu aşamadan sonra bebekler, artık anlamları araştırmaya kendi dillerini öğrenmeye hazır durumdadır.

TEK SÖZCÜK DÖNEMİ

 12-18 aylar arasında görülür. Çocuğun gerçek konuşmaya geçmesi bu dönemin özelliğidir. Mırıldanma ile gerçek konuşma arasında bir suskunluk dönemi geçtikten sonra sözcük, sesle oynamanın raslantısal sonucu olarak ortaya çıkar. Tekrarlanmalar yoluyla uygun olarak kuvvetlenir.

Sözcüğün ilk yaşın sonuna doğru, 1-2 yaşlar arasında görülmeye başlamasıyla dilin başladığı düşünülür. Çocuğun ilk anlamlı konuşmaları ??mama??, ??baba?? gibi tek sözcüklerden meydana gelir. Sözcükler hareketler yoluyla öğrenilir. Bu dönemdeki çocukların ifadeleri, içinde bulundukları durumla birlikte ifade edilmelidir.

Tek sözcükler bir cümlenin anlamını taşıyabilir. Çocuk annesinin resmini göstererek ”anne” diyorsa bu adlandırmadır, eğer annesinin ayakkabılarını göstererek ”anne” diyorsa ayakkabıların annesine ait olduğunu söylüyordur.

İKİ SÖZCÜKLÜ İFADELER DÖNEMİ

18-24 aylar arasında görülür. Bu dönemde hareketle anlatımdan çok sözcüklerle anlatım başlar. Çocuk 2 yılın sonuna doğru sözcüklerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlayarak onları yan yana getirir ve farklı anlamları ifade etmeye başlar. ?? Baba gelir.?? ?? Araba gider.?? gibi isim ve fiilden oluşan, dil bilgisi çekim ekleri olmayan, içerisinde edat,zarf,sıfat bulunmayan cümlelerdir. Sadece anlam taşıyan sözcüklerden oluşan bu cümlelere telgraf konuşması denir. İki sözcüklü cümlelerde çocuklar, vurgu kullanmaktadırlar. Çoğun konuşmasında ilkel dil bilgisi sistemi başlar.

ÜÇ VE DAHA FAZLA SÖZCÜKLÜ İFADELER

2-3 yaş dönemini kapsar.  Çocuk 3-4 kelimeyi bir araya getirerek tek bir düşüncesi bütün olarak ifade eder. Mantıklı, anlamlı ve yerinde cümleler kurar. Basit soruları cevaplandırır. Bütün bunlar, çocuğun konuşmaları kavradığını gösterir. Yeni sözcükler öğrenen  çocuğun sözcük hazinesi gelişerek sözel iletişimi artar. 2-3 yaş çocuklarının cümleleri çok açık; fakat dil bilgisi yönünden eksik olabilir. 3-6 yaşları arasında çocuğun konuşmasını yapı olarak da geliştirdiğini göreceksiniz.

Çocuğunuzun dil gelişimini takip edin, ortak olun. Artık ona nasıl yardımcı olacağınızı biliyorsunuz. Fakat her çocuğun gelişiminin ayrı olduğunu da unutmamalısınız!

Kaynak: MEGEP- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yorum Yaz